Keynote JPG lav.006

Vi tror at Gud ønsker å helbredende, gjenopprettende, styrke og hjelpe mennesker midt i de vanskelige situasjonene de måtte være i. Økonomiske problemer, sykdom, brutte relasjoner, frykt for fremtiden og mange andre vanskelige og vonde ting kan vi løfte frem for Gud i bønn og ta imot Hans hjelp og styrke.

I brevet til Hebreerne står det “La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.” (Hebreerne 4:16 BGO)

Vi vil gjerne be for deg og tro Gud sammen med deg for det bønnesvaret du behøver.

 

Forbønnsønske: