Søndagsmøte v/Jan Rosman

hendelsesdetaljer

  • 25. November 2018
  • 12:00
  • Fabrikkvegen 13, Molde

Jan Rosman fra Sverige taler.